Page 34 - Göksu TOWER katalog

Basic HTML Version

Bu katalogda yer alan
görseller GÖKSU TOWER
projesi hakkında genel bilgi
vermek amacıyla tanıtım
mahiyetinde kullanılmış
olup, taahhüt niteliğinde
değildir. ‹çerik yazıları ve
verilen bilgilerde yazım
hatası olabileceğinden
bağlayıcı değildir. GKSYAPI
teknik ve/veya idari
nedenlerle ya da tek
taraflı insiyatifle projenin
teknik şartnamesinde, kat
planlarında, taslaklarında
ve proje için kullanılan
tüm görsellerde değişikliği,
düzeltmeyi yapma ve/
veya bunları ortadan
kaldırma haklarını saklı
tutar. Bu katalogda yer
alan görsellerin her
hakkı saklı olup GKSYAPI
dışında ve GKSYAPI’nın
yazılı onay verdiği firma
ve kişiler dışında tanıtım
ve pazarlama amaçlı
kullanılması yasaktır.